Beth sy’n digwydd

Mae teithiau cerdded a sgyrsiau a digwyddiadau eraill i’w mwynhau drwy gydol y flwyddyn yn Geoparc Byd-eang UNESCO y Fforest Fawr, wedi’u trefnu gan Wasanaeth Cefn Gwlad Awdurdod y Parc Cenedlaethol a chan sefydliadau eraill.

Rhaglen Digwyddiadau 2017

Bydd digwyddiadau amrywiol yn cael eu cynnal yn yr ardal Geoparc yn ystod y flwyddyn sydd i ddod – bydd y manylion yn cael eu postio yma.

Efallai bydd gennych ddiddordeb yn:

Sylwer bod y rhestr uchod yn cynnwys teithiau cerdded/digwyddiadau a gynhelir yn y Geoparc ond heb eu cynnal gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Nid yw Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gyfrifol am waith y sefydliadau eraill hyn felly eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn gyfarwydd â’r gweithdrefnau iechyd a diogelwch cyn i chi gymryd rhan mewn unrhyw un o’r rhain.