Cyrraedd Yma

Mae dod yma yn rhwydd!

Ewch ar y trên!

Mae Rheilffordd Calon Cymru yn rhedeg ar hyd Cwm Tawe.  Mae’r Geoparc o fewn cyrraedd rhwydd o’r gorsafoedd ar y rheilffordd hon yn Llanymddyfri, Llangadog, Llandeilo a Rhydaman.  Mae gorsafoedd hefyd ym Merthyr Tudful yng nghornel de-ddwyreiniol yr ardal ac mae’r Fenni i’r dwyrain ar Reilffordd Casnewydd i Henffordd.  Ewch i  Ymholiadau Rheilffordd Cenedlaethol i gael manylion o’r gwasanaethau.

. . neu ar y bws!

Mae nifer o wasanaethau bysiau sy’n rhedeg trwy’r Geoparc ac maent yn rhoi cyfle ardderchog i gerddwyr ddod i adnabod yr ardal yn well. Ewch i Traveline Cymru i gael rhagor o wybodaeth.

Mae bws beiciau’n rhedeg o Gaerdydd i Aberhonddu ar ddydd Sul a Gwyliau Banc yn yr haf. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Bws Caerdydd.

. . . ond beth am feicio?

Mae’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn ehangu trwy’r amser ac mae nifer o lwybrau sy’n cysylltu â Geoparc Byd-eang UNESCO y Fforest Fawr.  Gwnewch les i chi eich hun ac i’r amgylchedd – ewch ar y beic!