B

ABC CHD DDEFGHI JL LL
MN OP PHR RHST THUW Y

braciopod / brachiopod

Grŵp o gregyn deuglawr a oedd yn ffynnu ym moroedd y Cyfnod Carbonifferaidd. Mae gweddillion ffosiledig gwahanol rywogaethau o Anthracoceratites, Gastrioceras a Reticuloceras yn ddefnyddiol fel haenlinau gwahaniaethol yng nghreigiau Namuraidd y Cyfnod Carbonifferaidd.

Brycheiniogaidd / Breconian

Enw uned stratigraffig leol y Cyfnod Defonaidd Isaf pan gafodd Ffurfiannau Senni a’r Cerrig Cochion eu dyddodi. Gweler siart amser Defonaidd.