Ceunant Sawdde

Mae ceunant yr afon yn torri drwy greigiau serth Silwraidd ac Ordofigaidd sydd ar ogwydd ac yn arddangos cyfres o fathau o greigiau ar hyd gwely’r afon ac ar yr ochrau.

Cyfeirnod AO SN 715258 i 735220

Daeareg

 • Silwraidd: amrywiaeth o dywodfaen a cherrig llaid
 • Ordofigaidd: tywodfaen a cherrig llaid

Mapiau

 • OS Landranger 160, Map Explorer OL12
 • Daearegol — dalen BGS 1:50,000: 230 ‘Llandovery’ (newydd ei gyhoeddi gwanwyn 2009)

Canllaw

 • Mae disgrifiad i’w gael mewn rhai canllawiau daearegol

Cyfleusterau

 • Parcio am ddim
 • Mynediad am ddim

Hygyrchedd

 • Mannau syllu ar ochr y ffordd

Cysylltiadau cludiant

 • Yn y car — ar yr A4069 rhwng Llangadog a Brynaman
 • Ar y trên — mae’r orsaf agosaf yn Llangadog 3 milltir/ 5km i’r gogledd-orllewin — ewch i Traveline Cymru
 • Ar y bws — ewch i Traveline Cymru

Atyniadau eraill gerllaw