Covid-19

DIWEDDARIAD! – 7 Awst 2021

  • Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Libanus: mae caffi, siop, toiledau a maes parcio i gyd yn AGORED.
  • Parc Gwledig Craig y nos: mae caffi ‘Changing Seasons‘, siopau, maes parcio a thoiledau AR AGOR (10am – 5pm). (gall amseroedd caffi a siopau amrywio)

Fel ymwelydd, p’un ai o agos neu bell, gallwch chi helpu i ddangos sut rydych chi’n gwerthfawrogi’r ardal hon trwy gadw at reolau’r Covid.

Ystyriwch osgoi smotiau poblogaidd fel Storey arms a Bro’r Sgydau – mae yna lawer o leoedd eraill i’w darganfod yn yr ardal hon!

Gwnewch yn siŵr eich bod yn parchu pellter cymdeithasol, yn cadw at hylendid dwylo caeth, yn cadw cŵn ar dennyn ac yn dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Os gwelwch yn dda: #DewchiFannauBrycheiniogYnddiogel.  


Mae gwybodaeth Covid-19 ar dudalennau eraill y wefan hon wedi’igosod yn erbyn cefndir lliw i’ch helpu chi i’w hadnabod.

Er mwyn sicrhau diogelwch ein cymuned dwristiaeth, trigolion lleol ac ymwelwyr, gofynnwn ichi barchu ein cod ymddygiad wrth ymweld â ni. Trwy gymryd y camau syml hyn, gallwn ni i gyd wneud ein rhan i amddiffyn ein gilydd ac amddiffyn Bannau Brycheiniog. Diolch.


  • Mae cadw pellter cymdeithasol yn parhau i fod yn bwysig. Erys cyngor gan Lywodraeth Cymru y dylech gadw pellter 2m oddi wrth eraill, nid yn eich plaid chi.
  • Mae golchi’ch dwylo a gwisgo mwgwd yn parhau i fod yn fodd defnyddiol o reoli lledaeniad Covid-19 mewn amgylchiadau penodol. Cofiwch – ac eithrio mewn caffis, tafarndai a lleoliadau lletygarwch eraill, rhaid i chi ddal mwgwd mewn mannau cyhoeddus dan do yng Nghymru.
  • Dilynwch y Côd Cefn Gwlad
  • Cyngor Llywodraeth Cymru ar Coronafeirws

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 7 Awst 2021