Covid-19

DIWEDDARIAD! – 11 Ebrill 2021

Mae’r holl leoedd dan do yng nghanolfannau Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn y Geoparc ac mewn mannau eraill bellach AR GAU nes bydd rhybudd pellach yn unol â chyngor Covid Llywodraeth Cymru:

  • Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Libanus: mae caffi a siop AR GAU. Maes parcio a toiledau AR AGORED.
  • Parc Gwledig Craig y nos: mae caffi ‘Changing Seasons‘ a stiwdios AR GAU, Mae maes parcio a thoiledau AR AGOR (10am – 4.30pm).

Bellach gall preswylwyr Cymru deithio i unrhyw le yng Nghymru. Rydym yn edrych ymalen at groesawu ymwelwyr yn ôl o Loegr o ddydd Llun 12 Ebrill ymlaen.

Fel ymwelydd, p’un ai o agos neu bell, gallwch chi helpu i ddangos sut rydych chi’n gwerthfawrogi’r ardal hon trwy gadw at reolau’r Covid.

Ystyriwch osgoi smotiau poblogaidd fel Storey arms a Bro’r Sgydau – mae yna lawer o leoedd eraill i’w darganfod yn yr ardal hon!

Gwnewch yn siŵr eich bod yn parchu pellter cymdeithasol, yn cadw at hylendid dwylo caeth, yn cadw cŵn ar dennyn ac yn dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Os gwelwch yn dda: #DewchiFannauBrycheiniogYnddiogel.  


Mae gwybodaeth Covid-19 ar dudalennau eraill y wefan hon wedi’igosod yn erbyn cefndir lliw i’ch helpu chi i’w hadnabod.

Er mwyn sicrhau diogelwch ein cymuned dwristiaeth, trigolion lleol ac ymwelwyr, gofynnwn ichi barchu ein cod ymddygiad wrth ymweld â ni. Trwy gymryd y camau syml hyn, gallwn ni i gyd wneud ein rhan i amddiffyn ein gilydd ac amddiffyn Bannau Brycheiniog. Diolch.


  • Mae cadw pellter cymdeithasol yn parhau i fod yn bwysig. Erys cyngor gan Lywodraeth Cymru y dylech gadw pellter 2m oddi wrth eraill, nid yn eich plaid chi.
  • Mae golchi’ch dwylo a gwisgo mwgwd yn parhau i fod yn fodd defnyddiol o reoli lledaeniad Covid-19 mewn amgylchiadau penodol. Cofiwch – mae gwisgo mwgwd mewn siopau a lleoedd cyhoeddus dan do eraill hefyd yn orfodol yng Nghymru hefyd.
  • Dilynwch y Côd Cefn Gwlad
  • Cyngor Llywodraeth Cymru ar Coronafeirws

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 11 Ebrill 2021