Covid-19

DIWEDDARIAD PWYSIG!

Yn dilyn cyhoeddiad ‘Prif Weinidog Cymru’, cyflwynwydd ‘cloi tân byr, miniog’ ledled Cymru o 6pm, dydd Gwener 23 Hydref i helpu i adennill rheolaeth ar coronafirws. Mae hyn yn golygu bod cyfres o fesurau cyfyngol ar waith i bawb am gyfnod o 17 diwrnod.

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cadarnhau na fydd yn cau unrhyw un o’r llwybrau troed ar draws Geoparc Fforest Fawr neu Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ehangach, fodd bynnag, er diogelwch ein staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr, bydd y lleoliadau canlynol ar gau:

  • Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol: caffi, toiledau a siop.
  • Parc Gwledig Craig y nos: Caffi, siopau, toiledau a maes parcio.
  • Cwm Porth: maes parcio a thoiledau.

Yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, dim ond gartref y dylid gwneud ymarfer corff, ni chaniateir gyrru i ymarfer corff. Wrth ymarfer, sicrhewch barchu pellter cymdeithasol, cadwch at hylendid dwylo caeth, cadwch gŵn ar dennyn a dilynwch y Cod Cefn Gwlad.

Os gwelwch yn dda: #aros gartref, #cadwch yn saff.  


Mae gwybodaeth Covid-19 ar dudalennau eraill y wefan hon wedi’igosod yn erbyn cefndir lliw i’ch helpu chi i’w hadnabod.


  • Mae cadw pellter cymdeithasol yn parhau i fod yn bwysig. Erys cyngor gan Lywodraeth Cymru y dylech gadw pellter 2m oddi wrth eraill, nid yn eich plaid chi.
  • Mae golchi’ch dwylo a gwisgo mwgwd yn parhau i fod yn fodd defnyddiol o reoli lledaeniad Covid-19 mewn amgylchiadau penodol. Cofiwch – mae gwisgo mwgwd mewn siopau a lleoedd cyhoeddus dan do eraill hefyd yn orfodol yng Nghymru hefyd.
  • Dilynwch y Côd Cefn Gwlad
  • Cyngor Llywodraeth Cymru ar Coronafeirws

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 23 Hydref 2020