Covid-19

DIWEDDARIAD! – 19 Rhagfyr 2020

Mae holl ganolfannau Awdurdod Parc Cenedlaethol yn y Geoparc ac mewn mannau eraill bellach AR GAU tan beth amser yn 2021 yn unol â chyngor Covid Llywodraeth Cymru:

  • Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Libanus: caffi, toiledau a siop
  • Parc Gwledig Craig y nos: Caffi ‘Changing Seasons‘, stiwdios, toiledau a maes parcio
  • Cwm Porth: maes parcio a thoiledau

Yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru, peidiwch a teithio, heblaw am resymau hanfodol. Cymerwch ymarfer corff o’ch cartref, gwnewch yn siŵr eich bod yn parchu pellter cymdeithasol, yn cadw at hylendid dwylo caeth, yn cadw cŵn ar dennyn ac yn dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Os gwelwch yn dda: #aros gartref, #cadwch yn saff.  


Mae gwybodaeth Covid-19 ar dudalennau eraill y wefan hon wedi’igosod yn erbyn cefndir lliw i’ch helpu chi i’w hadnabod.


  • Mae cadw pellter cymdeithasol yn parhau i fod yn bwysig. Erys cyngor gan Lywodraeth Cymru y dylech gadw pellter 2m oddi wrth eraill, nid yn eich plaid chi.
  • Mae golchi’ch dwylo a gwisgo mwgwd yn parhau i fod yn fodd defnyddiol o reoli lledaeniad Covid-19 mewn amgylchiadau penodol. Cofiwch – mae gwisgo mwgwd mewn siopau a lleoedd cyhoeddus dan do eraill hefyd yn orfodol yng Nghymru hefyd.
  • Dilynwch y Côd Cefn Gwlad
  • Cyngor Llywodraeth Cymru ar Coronafeirws

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 19 Rhagfyr 2020