Gwyl Geoparc 2019

Mae Geoparc y Fforest Fawr yn eich gwahodd i gymryd rhan yn y Gŵyl Geoparc yn 2019. Eleni, mae rhaglen o deithiau cerdded, sgyrsiau a digwyddiadau eraill yn rhedeg o ddydd Sadwrn 25 Mai i ddydd Sul 9 Mehefin.

Nodwch y dyddiadau yn eich dyddiadur a dychwelwch i’r dudalen hon wrth i ni ychwanegu manylion digwyddiadau dros yr wythnosau nesaf.

Dydd Mercher 29 Mai 2019 10.00a.b. – 4.00y.b.

Diwrnod Gweithgaredd Teuluol ym Mharc Gwledig Craig-y-nos

Wedi’i sefydlu’n gadarn yn y calendr GeoFest yn awr, diwrnod gwych yn cynnwys canŵio, stondinau crefft, geocaching, gwifren zip a gweithgareddau ymarferol ar gyfer plant. Creigiau, bywyd gwyllt ac archeoleg.

Byddwn hefyd yn dathlu cyfraniad cyfredol Fforest Fawr ym mhrosiect Geoparcau yr Iwerddon sy’n dod â Geoparcau o ymylon gorllewinol Ewrop i gyd.

Ac fel rhan o ddatblygiad y parc gwledig fel ‘canolbwynt’ newydd y Geoparc yn ystod 2018/19, byddwn yn lansio presenoldeb newydd y Geoparc ar y teras.

  • Lleoliad: Parc Gwledig Craig-y-nos, Cwm Tawe uchaf SA9 1GL (Cyfeirnod grid OS SN 840155)
  • Amser: 10a.b. – 4y.b.
  • Cost: AM DDIM ond tâl parcio o £ 5 / car neu £ 10 / bws mini

Dydd Gwener  7 mis Mehefin 2019        10a.b. – 4y.b.

Carnau Cefn Car

Ar gyfer y daith hon, rydyn ni’n dychwelyd i rai bryniau i’r dwyrain o’r Taf, a buom yn ymweld â hwy bron i ddegawd yn ôl i weld carnau claddu Oes yr Efydd, y llwyfannau ty canoloesol a’r waliau crwydro (Beth sy’n ‘waliau crwydro’? Dewch draw i ddarganfod!) Ac ar wahân i’r archeoleg, byddwn yn edrych ar yr ecoleg a’r ddaeareg hefyd – felly disgwyliwch ar greigiau a rhostiroedd a thrigolion gwyllt modern heddiw.

  • Cwrdd: lle i ffwrdd oddi ar yr A470 (manylion i’w cadarnhau)
  • Amser: 10am – 4pm
  • Cost: AM DDIM