Gwyl Geoparc 2019

Mae Geoparc y Fforest Fawr yn eich gwahodd i gymryd rhan yn y Gŵyl Geoparc yn 2019. Eleni, mae rhaglen o deithiau cerdded, sgyrsiau a digwyddiadau eraill yn rhedeg o ddydd Sadwrn 25 Mai i ddydd Sul 9 Mehefin. 

Archebwch eich lle ar deithiau cerdded drwy ffonio’r Swyddog Geoparc ar 01874 620415 neu alw heibio i:

ymholiadau (at) geoparcyfforestfawr.org.uk

Nodwch y dyddiadau yn eich dyddiadur a dychwelwch i’r dudalen hon wrth i ni ychwanegu manylion digwyddiadau dros yr wythnosau nesaf.

Bydd angen i chi ddod â’r eitemau isod ar ein teithiau cerdded:

 • picnic ar gyfer teithiau cerdded sy’n para trwy’r dydd
 • diod boeth/oer
 • bwyd wrth gefn (siocled ac ati)
 • dillad glaw priodol – yn aml iawn, bydd angen i chi bacio siaced a throwsus glaw yn ogystal ag eli haul a het haul ar gyfer diwrnod yn y mynyddoedd!
 • camera, ysbienddrych, ffyn cerdded ac ati fel sydd angen
 • esgidiau priodol – esgidiau cerdded gan amlaf

At sylw cŵn – neu eu perchnogion yn hytrach! – mae croeso i gŵn ufudd ymuno â ni ar rai o’r teithiau. Fodd bynnag, allan nhw ddim dod ar rai teithiau oherwydd bod yr ŵyl yn cael ei chynnal yn ystod y tymor nythu ac mae llawer o’r teithiau’n croesi rhostir agored a/neu warchodfeydd.

.

Dydd Mercher 29 Mai 2019 10.00y.b. – 4.00y.p.

Diwrnod Gweithgaredd Teuluol ym Mharc Gwledig Craig-y-nos

Wedi’i sefydlu’n gadarn yn y calendr GeoFest yn awr, diwrnod gwych yn cynnwys canŵio, stondinau crefft, geocaching, gwifren zip a gweithgareddau ymarferol ar gyfer plant. Creigiau, bywyd gwyllt ac archeoleg.

Byddwn hefyd yn dathlu cyfraniad cyfredol Fforest Fawr ym mhrosiect Geoparcau yr Iwerddon sy’n dod â Geoparcau o ymylon gorllewinol Ewrop i gyd.

Ac fel rhan o ddatblygiad y parc gwledig fel ‘canolbwynt’ newydd y Geoparc yn ystod 2018/19, byddwn yn lansio presenoldeb newydd y Geoparc ar y teras.

 • Lleoliad: Parc Gwledig Craig-y-nos, Cwm Tawe uchaf SA9 1GL (Cyfeirnod grid AO SN 840155)
 • Amser: 10y.b. – 4y.p.
 • Cost: AM DDIM ond tâl parcio o £ 5 / car neu £ 10 / bws mini

.

Dydd Iau 30 mis Mai 2019     11y.b. – 4y.p.   (i’w gadarnhau)

Craig Cerrig-gleisiad

Ymunwch â’r botanegydd Charles Hipkin, y swolegydd Michael Isaac a’r swyddog Geoparc Alan Bowring ar daith o amgylch y warchodfa natur genedlaethol yng Nghraig Cerrig-gleisiad ger pennaeth Glyn Tarell. Pediwch ag anghofio cinio pecyn a diodydd

 • Cyfarfod: cilfan oddi ar yr A470 islaw Craig Cerrig-gleisiad (parcio am ddim) (Cyfeirnod grid AO SN 971222)
 • Amser: 11y.b. – 4y.p.
 • Pellter: 4km / 2.5 milltir
 • Esgyniad: 290m / 950 troedfedd
 • Gradd: Cymedrol
 • Cost: AM DDIM

.

Dydd Mercher 5 mis Mehefin 2019 1y.b. – 4.30y.p.

Archwiliwch Nant Crew gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Taith gerdded gyda’r ceidwad YG Huw Barrell i fyny Nant Crew, gan basio llawer o raeadrau hyfryd, i Flaen Crew a Chraig Gwaun Taf cyn dilyn Craig y Byllfa a Chefn Crew yn ôl i lawr i’r gronfa ddŵr.

 • Cyfarfod: Cilfan yr A470 gan Gronfa Ddŵr Cantref, ychydig i’r de o bont Nant Crew (Cyfeirnod grid AO SN 994 162)
 • Amser: 10y.b. – 4.30y.p.
 • Pellter: 9km / 5.6 milltir
 • Esgyniad: 450m / 1500 troedfedd
 • Gradd: Cymedrol
 • Cost: AM DDIM

.

Dydd Iau 6 mis Mehefin 2019     1y.b. – 5y.p.

Cribarth: chwareli a chreigiau, plygiadau a holltau

Ymunwch â swyddog y Geoparc, Alan Bowring ar daith o gwmpas Cribarth, y grib galchfaen yn edrych dros Barc Gwledig Craig-y-nos. Byddwn yn archwilio rhai o filltiroedd tramffyrdd, hen chwareli ac odynau calch, yn dyst i daith rhewlifoedd a llawer mwy ar fryn mwyaf diddorol y Parc Cenedlaethol.

 • Cyfarfod: Parc Gwledig Craig-y-nos, Cwm Tawe uchaf SA9 1GL (parcio talu ac arddangos) (Cyfeirnod grid AO SN 840155)
 • Amser: 1y.b. – 5y.p.
 • Pellter: 6km / 4 milltir
 • Esgyniad: 290m / 950 troedfedd
 • Gradd: Cymedrol
 • Cost: AM DDIM

.

Dydd Gwener  7 mis Mehefin 2019        10y.b. – 4.30y.p.

Carnau Cefn Car NI FYDD DIGWYDDIAD YN CAEL EI WNEUD O GLAYNIAD RHAGOLYGON TYWYDD POOR

Ar gyfer y daith hon, rydyn ni’n dychwelyd i rai bryniau i’r dwyrain o’r Taf, a buom yn ymweld â hwy bron i ddegawd yn ôl i weld carnau claddu Oes yr Efydd, y llwyfannau ty canoloesol a’r waliau crwydro (Beth sy’n ‘waliau crwydro’? Dewch draw i ddarganfod!) Ac ar wahân i’r archeoleg, byddwn yn edrych ar yr ecoleg a’r ddaeareg hefyd – felly disgwyliwch ar greigiau a rhostiroedd, tyllau chwilfrydig a thrigolion gwyllt modern heddiw.    Felly, beth sy’n waliau crwydro?! Cliciwch yma i ddod o hyd i ateb!

 • Cwrdd: cilfan fwyaf deheuol wrth ymyl Cronfa Ddŵr Llwyn-on oddi ar yr A470 (Cyfeirnod grid AO SO 009118)
 • Amser: 10y.b – 4.30y.p
 • Pellter: 9km / 5.5 milltir
 • Esgyniad: 290m / 900 troedfedd
 • Gradd: Cymedrol
 • Cost: AM DDIM