Gŵyl Geoparc 22

Y dyddiadau ar gyfer Gŵyl Geoparc eleni yw dydd Sadwrn 21 Mai i ddydd Sul, 5ed Mehefin. Rhestrir y digwyddiadau a drefnwyd eisoes isod – gobeithiwn ychwanegu ychydig mwy eto.

 • I archebu eich lle: gweler manylion digwyddiadau unigol.
 • Cost: mae pob digwyddiad am ddim ac eithrio lle nodir yn wahanol

Dydd Sul Mai 22ain

Cribarth o Barc Gwledig Craig-y-nos

 • Ble: Geoteras ym Mharc Gwledig Craig-y-nos, Cwm Tawe uchaf
 • Cyfeirnod grid OS: SN 839155 Côd post: SA9 1GL
 • Cyfleusterau: maes parcio talu ac arddangos, toiledau a chaffi yn y parc gwledig
 • Amser: 3 awr 45 munud (12.45 – 16.30)
 • Pellter: 5.25 km / 3.25 milltir
 • Esgyniad: 250m / 800 troedfedd
 • Tirwedd: esgyniad cychwynnol serth, creigiog mewn rhannau

Ymunwch â swyddog y Geoparc, Alan Bowring am brynhawn o archwilio daeareg ac archeoleg ddiwydiannol Cribarth, y gefnen galchfaen sy’n codi y tu ôl i Barc Gwledig Craig-y-nos. Mae Alan yn ei ddisgrifio fel ‘y bryn mwyaf diddorol yn y Parc Cenedlaethol cyfan’.

Taith gerdded wedi’i threfnu mewn cydweithrediad â prosiect Sgiliau Mawr Archebwch eich lle yma.


Dydd Mawrth Mai 24ain

Parc Gwledig mewn ‘amser dwfn’

 • Ble: Geoteras ym Mharc Gwledig Craig-y-nos, Cwm Tawe uchaf
 • Cyfeirnod grid OS: SN 839155 Côd post: SA9 1GL
 • Cyfleusterau: maes parcio talu ac arddangos, toiledau a chaffi yn y parc gwledig
 • Amser: 1 awr 15 munud (15.00 – 16.15)
 • Pellter: hyd at 2 km / 1.25 milltir
 • Esgyniad: dibwys
 • Tirwedd: amrywiaeth o lwybrau glaswellt a wyneb

Ymunwch â swyddog y Geoparc, Alan Bowring am gylchdaith hamddenol o Barc Gwledig Craig-y-nos, gan edrych yn ôl filiynau o flynyddoedd i ddeall tarddiad y dirwedd hon.

Taith gerdded wedi’i threfnu mewn cydweithrediad â prosiect Sgiliau Mawr. Archebwch eich lle yma.


Dydd Iau Mehefin 2il

Penwyllt o Barc Gwledig Craig-y-nos

 • Ble: Geoteras ym Mharc Gwledig Craig-y-nos, Cwm Tawe uchaf
 • Cyfeirnod grid OS: SN 839155 Côd post: SA9 1GL
 • Cyfleusterau: maes parcio talu ac arddangos, toiledau a chaffi yn y parc gwledig
 • Amser: 3 awr 45 munud (12.45 – 16.30)
 • Pellter: 7.2 km / 4.5 milltir
 • Esgyniad: 220m / 725tr
 • Tirwedd: un esgyniad serth i fyny glaswellt, un disgyniad serth i lawr trac creigiog, fel arall yn fwy graddol ar draciau a hen dramffyrdd

Ymunwch â swyddog y Geoparc, Alan Bowring am daith gerdded gylchol prynhawn o’r parc gwledig i hen bentref Penwyllt, sy’n gartref i warchodfa natur genedlaethol, ogof ddyfnaf Prydain a threftadaeth ddiwydiannol ryfeddol.

Taith gerdded wedi’i threfnu mewn cydweithrediad â prosiect Sgiliau Mawr. Archebwch eich lle yma.


Dydd Sadwrn, Mehefin 4ydd

Cadair Fawr: carneddau, gwartheg, odynau a chwareli

 • Ble: oddi ar ffordd Cwm Cadlan, i’r gorllewin o Garwnant
 • Cyfeirnod grid OS: SN 990114 Côd post: ddim yn berthnasol
 • Amser: 10am – 4pm (6 awr)
 • Pellter: hyd at 8km / 5 milltir
 • Esgyniad: 250m / 850 troedfedd
 • Tirwedd: glaswelltir calchfaen byr yn bennaf, rhai darnau llaith

Bydd Edith Evans o Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg Gwent yn archwilio hanes a chynhanes y llethrau hyn rhwng Penderyn a Choedwig Garwnant. O garneddau o’r Oes Efydd i ffermydd canoloesol i odynau calch o’r cyfnod diwydiannol cynnar – digon i’w weld ar y ffordd – a’r cyfan yng nghanol tirwedd naturiol o dyllau ysgwyd a phalmentydd calchfaen.

Taith gerdded wedi’i threfnu mewn cydweithrediad â Chyfeillion Bannau Brycheiniog (sef Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog). Archebwch yma os gwelwch yn dda. (dod yn fuan!)