Geirfa termau daearegol

Rhestr yn nhrefn yr wyddor i’ch helpu i wneud synnwyr o ddaeareg Geoparc Byd-eang UNESCO y Fforest Fawr

Byddwch yn dod ar draws ystod eang o enwau ar gyfer gwahanol fathau ac oedrannau cerrig yn Geoparc y Fforest Fawr. Gallant beri dryswch ar adegau ond mae cymorth wrth law! Defnyddiwch y rhestr hon o dermau daearegol er mwyn beth yn union yw ystyr ‘Cylchfa Ffawtio-plygu Cwm Nedd’ neu ‘Gwelyau Senni’.

Mae’r rhan fwyaf o enwau cyfredol a blaenorol ffurfiannau cerrig, cyfnodau daearegol a nodweddion eraill sy’n digwydd mewn llyfrau, taflenni a ffynonellau eraill wedi’u rhestru yma.

Ym mhob achos, fel cymorth ar gyfer cyfieithu, rhoddir y gair neu’r ymadrodd Cymraeg ochr yn ochr â’r Saesneg.

Cliciwch ar lythyren:

ABC CHD DDEFGHI JL LL
MN OP PHR RHST THUW Y

  • Edrychwch ar y llinell amser daearegol i gael trosolwg o’r Fforest Fawr dros amser.
  • Efallai y byddwch yn gweld bod Wikipedia (neu Wicipedia) yn ffynhonnell ddefnyddiol er mwyn cael rhagor o wybodaeth.
  • Mae gwybodaeth fanylach am yr unedau enwog i’w gweld o fewn geirfa graig Arolwg Daearegol Prydain. (yn Saesneg)
Mae gwybodaeth fanylach am yr unedau creigiau enwog i'w gweld o fewn geirfa graig Arolwg Daearegol Prydain.