Llinell amser Ordofigaidd

Y cyfnod hynaf i gael ei gynrychioli yng nghreigiau Geoparc y Fforest Fawr; roedd yn para o 485 i 444 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Y Cyfnod Ordofigaidd

Roedd y cyfnod hwn yn ymestyn dros 41 miliwn o flynyddoedd. Caiff ei rannu yn dair cyfres/tri epoc, a chaiff y rhain eu hisrannu ymhellach yn nifer o gyfnodau/oesoedd.

 • Epoc Ordofigaidd hwyr (458Ma – 444Ma)
  • Oes Hirnantiaidd (445Ma – 444Ma)
  • Oes Katiaidd  (453Ma – 445Ma)
  • Oes Sandbiaidd  (458Ma – 453Ma)
 • Epoc Ordofigaidd Canol (Llanfyrn)  (470Ma – 458Ma)
  • Oes Darriwiliaidd (467Ma – 458Ma)
  • Oes Dapingiaidd (470Ma – 467Ma)
 • Epoc Ordofigaidd cynnar (485Ma – 470Ma)
  • Oes Floiaidd (477Ma – 470Ma)
  • Oes Tremadogaidd (485Ma – 477Ma)

Ma = miliwn o flynyddoedd (yn ôl)