L LL

ABC CHD DDEFGHI JL LL
MN OP PHR RHST THUW Y

L

Lawrasia / Laurasia

Hen gyfandir a oedd yn cynnwys cyfandiroedd Gogledd America, Ewrop ac Asia yr oes bresennol.

Lawrensia / Laurentia

Hen gyfandir y cyfnodau Cambriaidd ac Ordofigaidd a oedd yn cynnwys Gogledd America a’r Ynys Las (Grønland) yr oes bresennol. Ymhen amser, arweiniodd y gwrthdaro rhwng Lawrensia a Baltica at greu Lawrwsia.

Lawrwsia / Laurussia

Gweler Cyfandir yr Hen Dywodfaen Coch.

LL

Llifwaddod / Alluvium

Graean, tywod, silt a chlai a ddyddodir gan afon o fewn ffiniau ei gorlifdir.

Llinelliad Moelfryn / Malvern Lineament

Hen ficro-gyfandir, a wnaeth, wrth i Gefnfor Iapetus gau i fyny, wrthdaro â chyfandir Lawrensia yn ystod y cyfnod Silwraidd a’r cyfnod Defonaidd. Yn sgil y gwrthdrawiad crëwyd yr Orogeni Caledonaidd. Roedd Afalonia’n cynnwys yr hyn a fyddai’n ddiweddarach yn datblygu yn Gymru a Lloegr, de Iwerddon a rhannau o’r Tir Newydd a’r Iseldiroedd – rhan o gramen y Ddaear y cyfeirir ati fel Tiriogaeth Gyfansawdd Afalon.