Beth sy’n digwydd

Mae teithiau cerdded a sgyrsiau a digwyddiadau eraill i’w mwynhau drwy gydol y flwyddyn yn Geoparc Byd-eang UNESCO y Fforest Fawr, wedi’u trefnu gan Wasanaeth Cefn Gwlad Awdurdod y Parc Cenedlaethol a chan sefydliadau eraill.

Rhaglen Digwyddiadau 2019/20

Bydd digwyddiadau amrywiol yn cael eu cynnal yn yr ardal Geoparc yn ystod y flwyddyn sydd i ddod – bydd y manylion yn cael eu postio yma.

Efallai bydd gennych ddiddordeb yn:

  • Gŵyl Geoparc y Fforest Fawr sy’n cymryd lle ym mis Mai/Mehefin bob blwyddyn gyda theithiau cerdded, darlithoedd ac arddangosfeydd. Yn 2020 ef ei drefnu ar gyfer Sadwrn 23 Mai i Dydd Sul 7 Fehefin.
  • Mae Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn ac mae grwpiau megis Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru hefyd yn cynnal ystod o weithgareddau, a leolir yn aml o gwmpas eu gwarchodfeydd.
  • Mae yna deithiau cerdded gyda thema ddaearegol wedi’u cynnwys yng Ngŵyl Gerdded Crucywel (7 i 15 Mawrth 2020) a Gŵyl Gerdded Talgarth  (1 i 4 Mai 2020). Er bod y rhan fwyaf o’r teithiau cerdded yn rhan ddwyreiniol y parc cenedlaethol, mae rhai teithiau o fewn y Geoparc. Mae yna hefyd weithiau ‘Autumn Walking weekend’ byrrach sy’n cael ei redeg gan drefnwyr y Gŵyl Gerdded Crucywel.
  • Ar ein stepen drws deheuol, cynhelir Gŵyl Gerdded Cymoedd Cymru ym mis Medi 2019 ac mae’n rhannu rhai themâu cyffredin o ran daeareg, archeoleg a diwydiant.
  • Hefyd mae grŵp de Cymru Cymdeithas y Daearegwyr yn cynnal cyfarfodydd yn y Geoparc yn achlysurol.
  • Mae’r gymdeithas Gymraeg ar gyfer astudiaethau natur,  Cymdeithas Edward Llwyd, yn cynnal digwyddiadau ledled Cymru gan gynnwys nifer yng nghyffiniau’r Geoparc.

Sylwer bod y rhestr uchod yn cynnwys teithiau cerdded/digwyddiadau a gynhelir yn y Geoparc ond heb eu cynnal gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Nid yw Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gyfrifol am waith y sefydliadau eraill hyn felly eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn gyfarwydd â’r gweithdrefnau iechyd a diogelwch cyn i chi gymryd rhan mewn unrhyw un o’r rhain.