Beth sy’n digwydd

Yn 2022 unwaith eto yn dod â theithiau cerdded, sgyrsiau a digwyddiadau eraill i chi unwaith eto i’w mwynhau trwy gydol y flwyddyn yn Geoparc Byd-eang UNESCO y Fforest Fawr .


Gŵyl Geoparc y Fforest Fawr sy’n cymryd lle ym mis Mai/Mehefin bob blwyddyn gyda theithiau cerdded, darlithoedd ac arddangosfeydd. Mae’n dychwelyd yn 2022 ar ôl seibiant.


Ac rydym wedi trefnu pedwar digwyddiad yn ddiweddarach ym mis Mehefin ar y cyd â’r prosiect ‘Y Sgil Fawr/The Big Skill‘. Mae pob un o’r teithiau hyn yn rhad ac am ddim ond cofiwch archebu eich lle drwy’r Sgil Fawr. Mae pob un yn cychwyn yn y Geoteras y to allan i’r caffi ym Mharc Gwledig Craig-y-nos, yng Nghwm Tawe uchaf.

  • Dydd Sadwrn 18fed Mehefin – 10.30am – 1pm ‘Taith Gerdded Porthmyn Craig-y-nos’ – archwiliad o’u hetifeddiaeth ym mhen uchaf Cwm Tawe gyda’r arbenigwr porthmona Mark Davies.
  • Dydd Sadwrn 18fed Mehefin ac ailddarlledu dydd Mawrth 21ain Mehefin a dydd Gwener 24ain Mehefin (3pm – 4.15pm bob dydd); ‘Parc Gwledig Mewn Amser Dwfn’ – taith gerdded gyda daearegwr Fforest Fawr, Alan Bowring.

Efallai bydd gennych ddiddordeb yn:

  • Mae Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn ac mae grwpiau megis Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru hefyd yn cynnal ystod o weithgareddau, a leolir yn aml o gwmpas eu gwarchodfeydd.
  • Mae yna deithiau cerdded gyda thema ddaearegol wedi’u cynnwys yng Ngŵyl Gerdded Crucywel – er bod y rhan fwyaf o’r teithiau cerdded yn rhan ddwyreiniol y parc cenedlaethol, mae rhai teithiau o fewn y Geoparc. Mae yna hefyd weithiau ‘Autumn Walking Weekend’ byrrach sy’n cael ei redeg gan drefnwyr y Gŵyl Gerdded Crucywel.
  • Ar ein stepen drws deheuol, cynhelir Gŵyl Gerdded Cymoedd Cymru bob blwyddyn ac mae’n rhannu rhai themâu cyffredin o ran daeareg, archeoleg a diwydiant.
  • Hefyd mae grŵp de Cymru Cymdeithas y Daearegwyr yn cynnal cyfarfodydd yn y Geoparc yn achlysurol.
  • Mae’r gymdeithas Gymraeg ar gyfer astudiaethau natur,  Cymdeithas Edward Llwyd, yn cynnal digwyddiadau ledled Cymru gan gynnwys nifer yng nghyffiniau’r Geoparc.

Sylwer bod y rhestr uchod yn cynnwys teithiau cerdded/digwyddiadau a gynhelir yn y Geoparc ond heb eu cynnal gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Nid yw Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gyfrifol am waith y sefydliadau eraill hyn felly eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn gyfarwydd â’r gweithdrefnau iechyd a diogelwch cyn i chi gymryd rhan mewn unrhyw un o’r rhain.