Garwnant

Canolfan Ymwelwyr Cyfoeth Naturiol Cymru gyda llwybrau ag arwyddbyst drwy’r coedwigoedd.

Cyfeirnod AO SO 003131

Mae planhigfeydd y goedwigaeth yn gorchuddio llethrau Cwm Taf lle mae tair cronfa ddŵr sy’n cyflenwi Caerdydd yn gorffwys.

Daeareg

 • Carbonifferaidd: ffurfiadau Grutiau Llwyd a Gwelyau Llwyfandir

Mapiau

 • OS Landranger 160, Map Explorer OL12
 • Daearegol — dalen BGS 1:50,000: 231 ‘Merthyr Tydfil’

Canllawiau

 • Taflen ar gael

Cyfleusterau

 • Caffi, toiledau, parth chwarae awyr agored i’r plant, man picnic
 • Maes parcio talu ac arddangos yn SO 003131
 • Mynediad am ddim

Hygyrchedd

 • Llwybr hawdd mynd ato ger y ffrwd.

Cysylltiadau cludiant

 • Yn y car — oddi ar ffordd  A470 Aberhonddu-Merthyr Tudful.
 • Ar y trên — mae’r brif orsaf drenau agosaf ym Merthyr Tudful 5 milltir / 8km i’r de — ewch i Traveline Cymru
 • Ar y bws — ewch i Traveline Cymru; mae gwasanaeth X43 yn aros yn Llwyn-onn (1 milltir)
 • Ar feic — 3 milltir/5km o NCN8 (Taith Taf)

Atyniadau eraill gerllaw