U

ABC CHD DDEFGHI JL LL
MN OP PHR RHST THUW Y

Uned Stratigraffig / Stage

Dilyniant o greigiau a ffurfiwyd yn ystod yr israniad byr o amser daearegol a adwaenir fel oes. Gweler graddfa amser ddaearegol.