Croeso i Geoparc Byd-eang UNESCO y Fforest Fawr!

Cacen greigiau haenog, craciog a chrychlyd a ffurfiwyd dros mwy na 470 miliwn o flynyddoedd. Tirwedd wedi’i cherflunio gan rew ac wedyn ei thrawsnewid gan ddyn –  yn dyst i enedigaeth y Chwyldro Diwydiannol.  Dim ond ychydig o’n straeon yw’r rhain . . . . . 

CORONAFEIRWS

Mae rheolau Covid Cymru yn berthnasol yn y Geoparc

Gwiriwch cyn i chi deithio, os gwelwch yn dda.

 • Daliwch i arsylwi ‘pellhau cymdeithasol’ – 2m o hyd!
 • Ewch â’ch sbwriel adref!
 • Parchwch gymunedau lleol os gwelwch yn dda.
 • Peidiwch ag aflonyddu ar fywyd.
 • Dilynwch y Cod Cefn Gwlad.
 • Cyngor pellach ar fwynhau’r Geoparc yn ddiogel.
 • Gwybodaeth bellach ar wefan y Parc Cenedlaethol.

Mae’r diweddariad diweddaraf o 27 Ionawr yn cynnwys cau Pen y Fan.

Dolen i Cyngor Llywodraeth Cymru ar coronafeirws


Mae’r Geoparc Byd-eang UNESCO y Fforest Fawr yn ystod o ucheldir a gafodd ei gynnwys ym Mharc Cenedlaethol pan gafodd ei sefydlu ym 1957. Mae’r ucheldiroedd hyn wrth galon y Geoparc y Fforest Fawr er ei fod yn ymestyn y tu hwnt iddynt i gynnwys llawer o gefn gwlad o’u hamgylch. Yn wir mae 300 milltir sgwâr / 763 cilometr sgwâr Geoparc yn cynnwys mynyddoedd a rhostir, coedwigoedd a dolydd, trefi a phentrefi, llynnoedd ac afonydd a llawer mwy hefyd. Edrychwch ar y map hwn ohono.

Sefydlwyd Geoparc y Fforest Fawr ym mis Hydref 2005. Rhan o’r Rhywdwaith Geoparcau Ewropeaidd am 15 mlynedd, mae Geoparc Fforest Fawr bellach yn un o 161 aeolodau Rhwydwaith Geoparcau Byd-eang UNESCO a sefydlwyd yn ffurfiol ar 17 Tachwedd 2015. Parhau eich archwiliad y Geoparc yma!

 • Dealltwriaeth gwybodaeth am ddaeareg, bywyd gwyllt, archeoleg, chwedlau, a hanes yr ardal a llawer mwyyn rhoi gwybodaeth i chi am bob math o bynciau.
 • Mwynhau – syniadau ar gyfer lleoedd i’w gweld a phethau i’w gwneud pan fyddwch yn ymweld â’r Geoparc.
 • Gofalu – sut mae’r ardal yn cael ei diogelu a sut gallwch chi helpu.
 • Addysg – ystafell ddosbarth awyr agored o’r radd flaenaf yw’r Geoparc.
 • Beth sydd ymlaen –  manylion am deithiau cerdded a sgyrsiau a digwyddiadau eraill sydd ar ddod.

Pan fyddwch yn gwybod ychydig yn fwy byddwch yn barod i ymweld â ni. Nawr, mae dod yma yn rhwydd!

Dylai ymwelwyr fod yn ymwybodol bod Canolfan y Sgydau ym Mhontneddfechan yn awr AR GAU. Ceir gwybodaeth am Fro’r Sgydau yng Nghwm Porth ac ar y Geoparc ehangach yn Ganolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol ( ‘y Ganolfan Fynyddig’) yn Libanus ger Aberhonddu. Yn gynnar yn 2021, rydym yn gweithio tuag at sefydlu Pwynt Darganfod Geoparc newydd ym Mharc Gwledig Craig-y-nos yng Nghwm Tawe uchaf.

Ffotograffiaeth © BBNPA/Arolwg Ddaearegol Prydain/Nigel Forster/Philip Veale/Alan Bowring

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 27 Ionawr 2021.