Castell Carreg Cennen

Mae’r castell yn sefyll yn urddasol uwchben Afon Cennen lle mae bwtresi calchfaen yn syrthio dros 100m i lawr i’r dyffryn.

Cyfeirnod  AO SN 668191

Mae’r graig yn rhoi ei henw i Gylchfa Ffawtio-plygu Carreg Cennen – gwendid hynafol yng nghramen y Ddaear sy’n ymestyn filltiroedd lawer o Fae Caerfyrddin i Bontsenni a thu hwnt. Gall ymwelwyr â fflachlampau archwilio ogof galchfaen  fer o dan y castell. Mae coetir gwarchodfa natur i’w gweld gyferbyn â’r graig.

Daeareg

 • Calchfaen Carbonifferaidd

Mapiau

 • OS Landranger 160, Mapiau Explorer 186 a OL12
 • Daearegol —  dalen BGS 1:50,000: 230 ‘Ammanford’

Canllawiau

 • Mae taflenni ar gael

Cyfleusterau

 • Caffi a chyfleusterau picnic
 • Parcio ceir yn SN 667194
 • Mynediad: yn daladwy i CADW
 • Llogi fflachlampau

Hygyrchedd

 • Serth, creigiog; grisiau

Cysylltiadau cludiant

 • Yn y car — ar isffordd o bentref Trap (arwyddbyst)
 • Ar y trên — mae’r orsaf agosaf yn Llandeilo 6 milltir / 10km i ffwrdd — ewch i Traveline Cymru
 • Ar y bws — ewch i Traveline Cymru

Atyniadau eraill gerllaw