F FF

ABC CHD DDEFGHI JL LL
MN OP PHR RHST THUW Y

F

Farlowaidd / Farlovian

Enw un o unedau stratigraffig lleol y Defonaidd Uchaf. Dyddodwyd Haenau’r Llwyfandir yn ystod y cyfnod hwn. Gweler siart amser Defonaidd.

FF

Ffawt Sawdde / Sawdde Fault

Ffawt mawr y gellir ei olrhain o’r gogledd-ddwyrain i’r de-orllewin drwy ran isaf ceunant Sawdde. Mae’n diffinio Gwregys Serth Myddfai.

Flandriaidd / Flandrian

Yr 11,500 o flynyddoedd calendr diwethaf, sef y cyfnod ers diwedd yr Oes Iâ ddiwethaf. Adwaenir y Fflandriaidd hefyd fel y ‘cyfnod ôl-rewlifol’. Gweler siart amser y Cwaternaidd.

Ffurfiant Aberedw / Aberedw Formation

Dilyniant o dywodfeini a cherrig silt a ddyddodwyd yn ystod epoc Llwydlo’r Cyfnod Silwraidd.

Ffurfiant Cae’r Mynach / Cae’r Mynach Formation

Dilyniant o dywodfeini, cerrig silt a cherrig llaid a ddyddodwyd yn ystod rhan uchaf Epoc Llwydlo’r Cyfnod Silwraidd.

Ffurfiant Calchfaen Dowlais / Dowlais Limestone Formation

Rhan o Grŵp Calchfaen Pembroke (Penfro) (a oedd gynt yn ‘brif galchfaen’) Calchfaen Carbonifferaidd yn Ne Cymru.

Ffurfiant Calchfaen Oxwich Head / Oxwich Head Limestone Formation

Dilyniant o greigiau sy’n ffurfio rhan o Grŵp Calchfaen Pembroke (Penfro) y Calchfaen Carbonifferaidd. Wedi’i adnabod o’r blaen yn yr ardal hon fel Calchfaen Penwyllt.

Ffurfiant Carreg Laid Cwmyniscoy / Cwmyniscoy Mudstone Formation

Creig yn deillio fel lime-mwd ac yn ffurfio rhan o Grŵp Avon y Galchfaen Carbonifferaidd.

Ffurfiant Carreg Laid Rhaglan / Raglan Mudstone Formation

Dilyniant trwchus (hyd at 1,100m) o gerrig llaid a cherrig silt a ddyddodwyd yn ystod Epoc Priodoli’r Cyfnod Silwraidd.

Ffurfiant Cerrig / Cerig Formation

Set o gerrig llaid yr Oes Telychaidd o fewn y Cyfnod Silwraidd

Ffurfiant Cerrig Llaid Temeside / Temeside Mudstone Formation

Cerrig llaid a cherrig silt a ddyddodwyd yn gynnar yn ystod Epoc Pridoli’r Cyfnod Silwraidd Uchaf.

Ffurfiant Cwm Graig Ddu / Cwm Craig Ddu Formation

Carreg laid a ddyddodwyd yn ystod Epoc Llwydlo’r Cyfnod Silwraidd.

Ffurfiant Halfway Farm / Halfway Farm Formation

Dilyniant o gerrig llaid a ddyddodwyd yn ystod Epoc Gweunllwg y Cyfnod Silwraidd.

Ffurfiant Ffibiwa / Fibua Formation

Cerrig llaid a cherrig silt a ddyddodwyd yn ystod Epoc Llwydlo’r Cyfnod Silwraidd.

Ffurfiant Hafod Fawr / Hafod Fawr Formation

Dilyniant o dywodfeini, cerrig silt a cherrig llaid a ddyddodwyd yn ystod Epoc Llwydlo’r Cyfnod Silwraidd. Mae’n cynnwys Aelod Cwar Glas ac ynddo nifer o welyau trwchus o dywodfaen.

Ffurfiant Irfon / Irfon Formation

Dilyniant o gerrig llaid a cherrig silt a ddyddodwyd yn ystod Epoc Llwydlo’r Cyfnod Silwraidd.

Ffurfiant Llanelli / Llanelly Formation

Calchfaen dolomitig sydd i’w gael rhwng Öolit Abercriban a Chalchfaen Dowlais yn y prif Galchfaen Carbonifferaidd.

Ffurfiant Llanfocha / St Maughans Formation

Dilyniant trwchus (hyd at 850m) o gerrig llaid a cherrig silt a ddyddodwyd yn ystod y Cyfnod Defonaidd Isaf.

Ffurfiant Llangamarch / Llangammarch Formation

Set o gerrig llaid Epoc Gweunllwg y Cyfnod Silwraidd.

Ffurfiant Pontarllechau / Pontarllechau Formation

Dilyniant o dywodfeini tenau, a ddyddodwyd tua diwedd y Cyfnod Silwraidd, yn agos i waelod yr Hen Dywodfaen Coch.

Ffurfiant Senni / Senni Formation

Dilyniant o dywodfeini a ddyddodwyd yn ystod y Cyfnod Defonaidd cynnar.

Ffurfiant Tirabad / Tirabad Formation

Dilyniant o gerrig llaid a ddyddodwyd yn ystod Epoc Gweunllwg y Cyfnod Silwraidd.

Ffurfiant Tywodfaen Ffinannt / Finnant Sandstone Formation

Dilyniant o dywodfeini a cherrig llaid a ddyddodwyd ar ddiwedd Epoc Gweunllwg y Cyfnod Silwraidd.

Ffurfiant Tywodfaen Mynydd Myddfai / Mynydd Myddfai Sandstone Formation

Dilyniant o dywodfeini – rhai ohonynt yn amryfaenog – a ddyddodwyd yn ystod Epoc Llwydlo’r Cyfnod Silwraidd.

Ffurfiant Tywodfaen Sawdde / Sawdde Sandstone Formation

Dilyniant o gerrig llaid, cerrig silt a thywodfeini a ddyddodwyd yn ystod Epoc Gweunllwg y Cyfnod Silwraidd.

Ffurfiant y Cerrig Cochion / Brownstones Formation

Dilyniant trwchus (hyd at 350m) o dywodfeini yn bennaf a ddyddodwyd yn ystod y Cyfnod Defonaidd Isaf.

Ffurfiant y Tywodfaen Coch / Red Sandstone Formation

Yr hen enw ar Ffurfiannau’r Cerrig Cochion a Senni a rhan uchaf Ffurfiant Llanfocha.