Y Garn Goch

Ardal o dir agored sydd wedi ei choroni ag olion dwy fryngaer Oes Haearn sef Y Gaer Fawr a’r Gaer Fach – gyda thystiolaeth o feddiannaeth yr Oes Efydd a’r canoloesoedd ar y safle hwn hefyd.

Cyfeirnod AO SN 690243

Mae Ffordd y Bannau yn mynd drwy’r safle sy’n eiddo i Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  Mae golygfeydd panoramig ysblennydd ar draws dyffryn Tywi.

Daeareg

 • Silwraidd: Grutfaen Ffairfach a Fflaglen Llandeilo (tywodfaen yw’r ddau)

Mapiau

 • OS Landranger 159 a 160, Map Explorer OL12
 • Daearegol — dalen BGS 1:50,000: 230 ‘Llandovery’

Canllawiau

 • Taflen Geolwybr Garn Goch
 • Geodaith Garn Goch – dadlwythwch yr ap i’ch ffôn symudol am ddim o’r Google Play neu’r App Store (chwiliwch ‘Geotours’)

Cyfleusterau

 • Panel deongliadol
 • Parcio am ddim yn SN 682242
 • Mynediad am ddim

Hygyrchedd

 • Arwynebedd anghyson, dim rhwystrau; gwlad agored

Cysylltiadau cludiant

 • Yn y car — ar isffyrdd o bentref Bethlehem.
 • Ar y trên — mae’r orsaf drenau agosaf yn Llangadog 4 milltir / 7km i’r gogledd — ewch i Traveline Cymru
 • Ar y bws — ewch i Traveline Cymru

Atyniadau eraill gerllaw