E

ABC CHD DDEFGHI JL LL
MN OP PHR RHST THUW Y

epoc / epoch

Israniad o amser daearegol sy’n llai na chyfnod ond yn fwy nag uned stratigraffig. Cyfres yw’r term i ddisgrifio creigiau sy’n ffurfio yn ystod epoc penodol. Gweler graddfa amser ddaearegol.

Ewramerica / Euramerica

Gweler Cyfandir yr Hen Dywodfaen Coch.