Aberhonddu hanesyddol – afonydd ac rhagfuriau

Eglwys gadeiriol, camlas, bryngaer, Honddu a Wysg


Dechreuwch eich ymweliad o faes parcio ‘Mount Street’ (y prif faes parcio yn Aberhonddu) – gan fod tri Geolwybr yn cychwyn oddi yma – ar hyd yr Afon Wysg ac i fyny Afon Honddu i weld bywyd yr afon, neu i fyny Pen-y-crug i weld golygfeydd dros Ddyffryn Wysg hyd at y Bannau.

Arhoswch yn y dref i siopa ac ymweld â’r Eglwys Gadeiriol, amgueddfa, siopau a chaffi neu fwyty. Cewch gyfle i fynd ar gwch neu ganŵ ar y gamlas a’r afon. Canolfan wybodaeth newydd – Croeso Aberhonddu – a agorwyd yn Lion Yard ym mis Mai 2018.

Os oes gennych awr neu lai:

Os oes gennych hanner diwrnod (2-4 awr):

  • Treuliwch fwy o amser yn mwynhau’r arddangosion yn ‘y Gaer‘.
  • Dilynwch Geolwybrau Pen y crug, yr Afon Wysg a thref Aberhonddu.
  • ewch am dro mewn cwch ar y gamlas.
  • Siopa, bwyta a mwynhau tref Aberhonddu.
  • Cerdded neu feicio ar hyd llwybr tynnu Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu o fasn y theatr hyd at Loc Brynich neu Dalybont hyd yn oed.

Os oes gennych ddiwrnod llawn (5-8 awr):

Oeddech chi’n gwybod . . ?

. . . . bod dathlodd y camlas hiraf Cymru, Camlas Mynwy ac Aberhonddu, ei phen-blwydd yn 200 yn 2012.