Lleoedd i fynd iddynt

Cyngor Covid-19

Mae pob rhan o gefn gwlad yn y Geoparc bellach ar agor eto. Dilynwch y canllawiau i gadw’n ddiogel. Byddwch yn ymwybodol efallai na fyddwch yn gallu mwynhau’r ystod arferol o gyfleusterau mewn trefi, pentrefi a chanolfannau. Cyngor pellach ar fwynhad diogel y Geoparc.


Dyma rai awgrymiadau ar gyfer lleoedd efallai yr hoffech ymweld â nhw yn Geoparc Byd-eang UNESCO y Fforest Fawr.

Ydych chi’n chwilio am rywle i aros yn y Geoparc neu gerllaw? Mynnwch gipolwg ar dudalennau llety Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.