Craig y Fro

Golygfeydd o fewn cyrraedd hawdd dros a thrwy farian rhewlifol – olion rhewlif bychan a oedd yn nythu o dan y creigiau uwch y ffordd 11,000 o flynyddoedd yn ôl.

Cyfeirnod AO SN 972209

Dyma, o bosibl, y profiad eithaf o’r Oes Iâ ar fin y ffordd. Mae’r A470 wedi cael ei thorri drwy’r mynyddoedd o weddillion (marian rhewlifol) a gafodd eu gadael gan yr iâ wrth iddo doddi.  Mae daearegwyr yn dal i ddadlau am bwysigrwydd perthnasol cwympiadau tir a gweithgaredd rhewlifol o ran ffurfio’r nodweddion tirwedd ar y safle hwn – penderfynwch chi!

Daeareg

 • Hen Dywodfaen Coch (Defonaidd); Ffurfiant Cerrig Cochion
 • Cwaternaidd; marianau rhewlifol, cwympiadau tir?

Mapiau

 • OS Landranger 160, Map Explorer OL12
 • Daearegol – dalenni BGS 1:50,000 : 213 ‘Brecon’ a 231 ‘Merthyr Tydfil’

Canllaw

 • Cyfeirir ato yn y llyfr ‘Classic Landforms’ (ar gael o Ganolfannau Gwybodaeth y Parc Cenedlaethol)

Cyfleusterau

 • Yn achlysurol mae yma fan hufen iâ/fan gwerthu byrgyrs
 • Parcio am ddim yn yr encilfa yn SN 972209
 • Mynediad am ddim

Hygyrchedd

 • Safle arsylwi gwastad ar ochr y ffordd

Cysylltiadau cludiant

 • Yn y car — ger yr A470
 • Ar y trên — mae’r gorsafoedd agosaf yn Llanymddyfri, Merthyr Tudful a’r Fenni – ewch i Traveline Cymru
 • Ar y bws — ewch i Traveline Cymrugwasanaethau X17 ac X43 rhwng Caerdydd ac  Aberhonddu – yn aros ar yr A470 ger Storey Arms a Hostel Ieuenctid Llwyn y Celyn

Atyniadau Geoparc eraill sydd gerllaw