Llinell Chwarel Penderyn

Mae’r rheilffordd a oedd yn rhedeg o Hirwaun i chwareli calchfaen ym Mhenderyn bellach yn ffordd feicio.

Cyfeirnod AO SN 951085 (Penderyn) i SN 959061 (Hirwaun)

Mae’r ffordd yn daith bleserus i’w cherdded neu ei beicio. Mae Canolfan Ymwelwyr i Ddistyllfa Chwisgi Cymreig Penderyn ar ben gogleddol y lein.

Daeareg

 • Carbonifferaidd: Tywodfaen Twrch (Grutfaen Gwaelodol), Haenau Glo Isaf

Mapiau

 • OS Landranger 160, Map Explorer OL12
 • Daearegol — dalen BGS 1:50,000: 231 ‘Merthyr Tydfil’

Canllawiau

 • Cyhoeddir llyfryn am ddim gan Gyngor Rhondda Cynon Taf; ‘Llwybr Cerdded Penderyn a Hirwaun‘ yn disgrifio’r llwybr hwn a cherdded i Sgwd yr Eira a Craig y Ddinas.

Cyfleusterau

 • Arwyddion deongliadol
 • Meinciau a byrddau picnic
 • Mynediad am ddim

Hygyrchedd

 • Gwastad

Cysylltiadau cludiant

 • Yn y car — oddi ar yr A4059 ym Mhenderyn
 • Ar y trên — mae’r gorsafoedd agosaf yng Nghastell-nedd a Merthyr Tudful — ewch i Traveline Cymru
 • Ar y bws — ewch i Traveline Cymru

Atyniadau eraill gerllaw