Mynydd Myddfai a Chronfa Ddŵr Wysg

Gweunydd sy’n gyfoeth o olion archeolegol o Oes y Rhufeiniaid a’r Oes Haearn. Mae anghyfanedd-dra gweithfeydd llechfeini i’w gweld ar draws y waun.

Cyfeirnod AO SN 828284

Mae’r waun yn pontio’r ffin rhwng creigiau Hen Dywodfaen Coch y Bannau Brycheiniog traddodiadol a chreigiau hŷn canolbarth Cymru i’r gogledd a’r gorllewin. Mae llinell o byllau dyddiedig o’r ddeunawfed a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn amlygu lle mae’r llechfeini wedi brigo i’r wyneb. Defnyddiwyd y llechfeini hyn yn eang ar gyfer toi cyn i’r llechi gyrraedd o Ogledd Cymru gyda’r rheilffyrdd cyntaf.

Mapiau

  • OS Landranger 160, Map Explorer OL12
  • Daearegol —  dalen BGS 1:50,000: 231 ‘Brecon’

Canllaw

  • Geolwybr

Cyfleusterau

  • Parcio am ddim i’r gogledd a’r de o’r argae
  • Mynediad am ddim

Hygyrchedd

  • Gwastad, dim rhwystrau, llwybrau ag arwynebedd caled ger y gronfa ddŵr

Cysylltiadau cludiant

  • Yn y car — ar hyd isffyrdd oddi ar yr A40 a’r A4069
  • Ar y trên — Llanymddyfri yw’r orsaf agosaf — ewch i  Traveline Cymru
  • Ar y bws — ewch i Traveline Cymru; mae’r gwasanaethau agosaf ar yr A40

Atyniadau eraill gerllaw