Waun Fignen-felen

Mae llwybr ceffylau serth yn arwain allan o Lyntawe i’r de o Afon Haffes allan i’r rhostir calchfaen agored.

Cyfeirnod AO SN 825180 (cors fawn)

Cors fawn ar yr ucheldir ag iddi system ogofâu eang oddi tani. Ychydig o filltiroedd yn bellach i’r gorllewin mae Sinc y Giedd lle mae rhan uchaf Afon Giedd yn mynd i mewn i system o ogofâu.

Daeareg

  • Cwaternaidd: mawn, datblygiad ogofâu
  • Calchfaen Carbonifferaidd, Tywodfaen Twrch

Mapiau

  • OS Landranger 160, Map Explorer OL12
  • Daearegol — dalen BGS 1:50,000: 231 ‘Merthyr Tydfil’

Canllawiau

Cyfleusterau

  • Maes parcio ym Mharc Gwledig Craig-y-nos yn SN 840155
  • Mynediad am ddim

Hygyrchedd

  • Gwlad agored; llwybr creigiog serth; amgylchedd mynyddig — cymerwch ofal!

Cysylltiadau cludiant

  • Yn y car — oddi ar yr A4067
  • Ar y trên — mae’r gorsafsoedd agosaf yng Nghastell-nedd a Merthyr Tudful — ewch i Traveline Cymru
  • Ar y bws — ewch i Traveline Cymru; mae gwasanaeth 63 (Stagecoach) yn aros yng Nglyntawe a Phen-y-cae

Atyniadau eraill gerllaw