Lawrlwytho

Eich canllaw personol i grwydro Geoparc Byd-eang UNESCO y Fforest Fawr – gellwch lawrlwytho amrywiaeth o bodlediadau a llwybrau llafar y Geoparc o’rfan hyn.

Beth yw llwybrau llafar?

Teithiau tywysedig wedi’u recordio yw llwybrau llafar y gallwch eu lawrlwytho i’ch chwaraeydd MP3, iPod, ffôn symudol neu’ch PDA i fynd gyda chi ar eich taith gerdded. Neu, gallwch eu lawrlwytho i’ch cyfrifiadur a gwrando arnynt gartre cyn i chi adael am y Parc.

Llwybrau Llafar a Phodlediad Bro’r Sgydau

  • Mae Llwybr llafar Coblyn Gwladus yn cyflwyno’r wybodaeth a ddarperir yn ‘Ffosiliau a Brics Tân’ mewn ffordd sy’n apelio at blant 7-11 oed – a’r rheini sy’n hoffi stori dda.
  • Y Llwybr PowdwrMae’r llwybr llafar hwn yn datgelu sut roedd bywyd yn y Gwaith Powdwr Gwn ym Mhontneddfechan.   *CCC/CNC
  • Craig y Ddinasyr ogof lle cafodd y Brenin Arthur loches (MP3). Cewch glywed stori’r bugail ifanc a aeth i Lundain a chwrdd â dewin. Honnir bod yr ogof rywle ar hyd Llwybr Sychryd rhwng y maes parcio a’r sgydau. *CCC/CNC
  • Llwybr MP3 Sgwd yr Eira– creigiau, bryngaerau, mwyngloddio a rhaeadrau. O faes parcio Craig y Ddinas dilynwch y cyfeirbwyntiau melyn a’r pyst MP3 arbennig wedi’u rhifo at Sgwd yr Eira. O’r ffermwyr cynnar i fwyngloddwyr a dringwyr, mae pobl wedi cael eu denu yma am un rheswm yn bennaf: i fanteisio ar y tir o dan ein traed.
  • Mae podlediad Sgydau a Bywyd Gwyllt yn cynnwys cyfweliadau â rhai o staff Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sy’n trafod y fioamrywiaeth gyfoethog a geir ar hyd y llwybr rhwng Sgwd Gwladus a Phont Melin-fach. Parhad: 15 munud.
  • Gyda diolch i Gyngor Cefn Gwlad Cymru gynt (Cyfoeth Naturiol Cymru bellach) a Chronfa Gynaliadwyedd yr Ardoll Agregau Llywodraeth Cymru am ddarparu’r cyllid a galluogi cynhyrchu’r rhain.

 

Cynhyrchwyd y rheini sydd wedi’u nodi ag *CCC / CNC gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru gynt, Cyfoeth Naturiol Cymru bellach.

Llwybr Llafar Bryn Henllys

  • Llwybr Llafar Dyffryn Henllys – Mae’r llwybr llafar hwn yn datgelu’r dreftadaeth ddiwydiannol a’r ddaeareg a geir yn Nyffryn Henllys ger Cwmllynfell yn ne’r Geoparc. Mae’n cynnwys cyfweliadau â haneswyr lleol a daearegwr.

Atgofion plentyndod o Benwyllt

  • Cyfres newydd o dri phodlediad 15 munud sy’n twrio i atgofion plentyndod trigolion Penwyllt gynt, Phil, Hubert ac Alan, gan fwrw golwg ar fywyd y cartref, y gymuned a bywyd diwydiannol yn ystod y 1930au a’r 1940au.  

Sgydau, Ffosiliau, Fforestydd a Chnuoedd

  • Mae Sgwd yr Henryd, ger Aber-craf, yn coroni pen y cwm cyfareddol hwn sy’n cael ei reoli a’i berchenogi gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Crwydrwch Lwybr y Sgydau o’r fan hyn i gydlifiad Nant Llech ac afon Tawe yn Aber-craf, drwy sain, delweddau a ffilm. 

Cerdded gyda Rhufeiniaid ar Y Pigwn

  • Bydd Rory (eich canllaw) yn eich arwain ar daith i ennill gwobrau* Y Pigwn a Waun Ddu, ynghyd a Primus, milwr Rhufeinig. Ymgolli mewn byd Rory a darganfod sut brofiad oedd bod yn filwr Rhufeinig.
 *ennillydd cenedlaethol 2015 yr Association for Heritage Interpretation’s ‘Discover Heritage Awards