Yr Oesoedd Tywyll

(tua 400 OC – 1000 OC)

Dirywiodd hinsawdd Cymru yn y cyfnod wedi i’r Rhufeiniaid adael wrth i dywydd gwlypach a mwy stormus sefydlu ei hun. Arweiniodd y tywydd gwlypach a mwy o bwysau o ran pori yn yr ucheldiroedd at rostir grug yn cael ei ddisodli gan lystyfiant corsydd.

Prif effaith y cyfnod hwn ar ardal y Geoparc oedd yr amlhau ar eglwysi bychain wrth i Gristnogaeth fynd ar led. Cafodd yr adeiladau hyn eu haddasu yn ddiweddarach yn ystod Goresgyniad y Normaniaid.

Yn disgwyl llun