Craig y Ddinas a Gweithfeydd y Powdwr Du

.Covid-19cyngor pellach ar fwynhad diogel y Geoparc.

Mae Bro’r Sgydau wedi bod yn arbennig o brysur yn ystod 2021. Beth am archwilio rhan arall o’r Geoparc neu’r Parc Cenedlaethol ehangach ar hyn o bryd?


Mae dwy daith gerdded yn dechrau ger y graig galchfaen ysblennydd hon a gloddiwyd ac a ffurfiwyd ger Cylchfa Ffawtio-plygu Castell-nedd ar ben Cwm Nedd.

Cyfeirnod AO SN 912079 (maes parcio) i SN 920086

Mae’r daith gerdded fyrraf ar hyd glannau Afon Sychryd hyd golygfa o’r clogwyn serth Bwa Maen – plethiad daearegol tyn a gafodd yr enw ‘arch’ neu ‘fwa o graig’. Mae’r daith gerdded hirach yn archwilio hen Weithfeydd y Powdwr Du sydd wedi eu taenu ar hyd a lled glannau gogleddol Afon Mellte.

Daeareg

 • Calchfaen Carbonifferaidd , Tywodfaen Twrch (‘Grutfaen Gwaelodol’)

Mapiau

 • OS Landranger 160, Map Explorer OL12
 • Daearegol — dalen BGS 1:50,000: 231 ‘Merthyr Tudful’

Canllawiau

 • ‘Yr Hen Ffatri Powdwr Du yng Nglyn-nedd’
 • ‘Explosive Times’ – llyfryn graffeg newydd dull ‘manga’
 • Llwybr llafar — dilynwch y ddolen hon i lawrlwytho ‘Y Llwybr Powdwr’.

Cyfleusterau

 • Caffi yn y neuadd gymunedol ar benwythnosau
 • Maes parcio yn SN 912079
 • Mynediad am ddim

Hygyrchedd

 • Gwastad; yn rhydd o rwystrau

Cysylltiadau cludiant

 • Yn y car — y tu hwnt i ddiwedd y B4242
 • Ar y trên — mae’r gorsafoedd agosaf yng Nghastell-nedd a Merthyr Tudful — ewch i Traveline Cymru
 • Ar y bws — ewch i Traveline Cymru

Atyniadau eraill gerllaw