Craig y Ddinas a Gweithfeydd y Powdwr Du

Mae Bro’r Sgydau wedi bod yn arbennig o brysur yn ddiweddar. Beth am archwilio rhan arall o’r Geoparc neu’r Parc Cenedlaethol ehangach ar hyn o bryd?


Mae daith gerdded yn dechrau ger y graig galchfaen ysblennydd hon a gloddiwyd ac a ffurfiwyd ger Cylchfa Ffawtio-plygu Castell-nedd ar ben Cwm Nedd.

Cyfeirnod AO SN 912079 (maes parcio) i SN 920086

Mae’r daith gerdded fyrraf ar hyd glannau Afon Sychryd hyd golygfa o’r clogwyn serth Bwa Maen – plethiad daearegol tyn a gafodd yr enw ‘arch’ neu ‘fwa o graig’.

Daeareg

  • Calchfaen Carbonifferaidd , Tywodfaen Twrch (‘Grutfaen Gwaelodol’)

Mapiau

  • OS Landranger 160, Map Explorer OL12
  • Daearegol — dalen BGS 1:50,000: 231 ‘Merthyr Tudful’

Cyfleusterau

  • Caffi yn y neuadd gymunedol ar benwythnosau
  • Maes parcio yn SN 912079
  • Mynediad am ddim

Hygyrchedd

  • Gwastad; yn rhydd o rwystrau

Cysylltiadau cludiant

  • Yn y car — y tu hwnt i ddiwedd y B4242
  • Ar y trên — mae’r gorsafoedd agosaf yng Nghastell-nedd a Merthyr Tudful — ewch i Traveline Cymru
  • Ar y bws — ewch i Traveline Cymru

Atyniadau eraill gerllaw