Craig y Ddinas a Gweithfeydd y Powdwr Du

Mae dwy daith gerdded yn dechrau ger y graig galchfaen ysblennydd hon a gloddiwyd ac a ffurfiwyd ger Cylchfa Ffawtio-plygu Castell-nedd ar ben Cwm Nedd.

Cyfeirnod AO SN 912079 (maes parcio) i SN 920086

Mae’r daith gerdded fyrraf ar hyd glannau Afon Sychryd hyd golygfa o’r clogwyn serth Bwa Maen – plethiad daearegol tyn a gafodd yr enw ‘arch’ neu ‘fwa o graig’. Mae’r daith gerdded hirach yn archwilio hen Weithfeydd y Powdwr Du sydd wedi eu taenu ar hyd a lled glannau gogleddol Afon Mellte.

PWYSIG! Mae’r llwybr drwy rannau ucha’r gwaith powdr du (i’r dwyrain/i fyny’r afon o’r ail bont droed ger ‘Llam y Lloerigion’ ynghau ar hyn o bryd nes bod gwaith i sefydlogi rhai o’r adeileddau wedi cael ei wneud. Disgwylir iddo ailagor ar ddiwedd 2019. Gall cau adrannau eraill o’r trac mynediad ddigwydd o dro i dro mewn cysylltiad â’r gwaith hyn.

Daeareg

 • Calchfaen Carbonifferaidd , Tywodfaen Twrch (‘Grutfaen Gwaelodol’)

Mapiau

 • OS Landranger 160, Map Explorer OL12
 • Daearegol — dalen BGS 1:50,000: 231 ‘Merthyr Tudful’

Canllawiau

 • ‘Yr Hen Ffatri Powdwr Du yng Nglyn-nedd’
 • ‘Explosive Times’ – llyfryn graffeg newydd dull ‘manga’
 • Llwybr llafar — dilynwch y ddolen hon i lawrlwytho ‘Y Llwybr Powdwr’.

Cyfleusterau

 • Caffi yn y neuadd gymunedol ar benwythnosau
 • Llwybr llafar deongliadol (sydd i’w weindio â llaw) ar Weithfeydd y Powdwr Du
 • Maes parcio yn SN 912079
 • Mynediad am ddim

Hygyrchedd

 • Gwastad; yn rhydd o rwystrau

Cysylltiadau cludiant

 • Yn y car — y tu hwnt i ddiwedd y B4242
 • Ar y trên — mae’r gorsafoedd agosaf yng Nghastell-nedd a Merthyr Tudful — ewch i Traveline Cymru
 • Ar y bws — ewch i Traveline Cymru

Atyniadau eraill gerllaw