Rhestr o RIGS

Rhestrir y 47 RIGS (safleoedd geoamrywiaeth pwysig rhanbarthol) o fewn Geoparc y Fforest Fawr yn gyntaf, ac yna’r rheini yng ngweddill Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Maent i’w canfod (er nad ydynt wedi’u marcio) ar daflen map 12, Explorer AO 1:25,000 oni nodir yn wahanol*:

 1. Terasau Aberbran i Abercamlais
  Cyf. grid AO: SN 970292
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: geomorffoleg, gwaddodoleg
  Awdurdod unedol: POWYS
 2. Carst Afon Hepste & Afon Mellte
  Cyf. grid AO: SN 941122, SN952111, SN 933121
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, esthetig
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: carst, geomorffoleg
  Awdurdod unedol: POWYS
 3. Afon y Waen
  Cyf. grid AO: SN 971156 i SN 974 139
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, esthetig
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, paleontoleg
  Awdurdod unedol: POWYS
 4. Adran nant Allt Troedrhiwfelen
  Cyf. grid AO: SN 785342 i SN 789339
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, gwaddodoleg, paleontoleg
  Awdurdod unedol: POWYS
 5. Blaen Senni
  Cyf. grid AO: SN 910194
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, esthetig
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: Cwaternaidd, geomorffoleg
  Awdurdod unedol: POWYS
 6. Tirlithriad Blaen Taf Fawr
  Cyf. grid AO: SN 991206
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: tirlithriad
  Awdurdod unedol: POWYS
 7. Breinant
  Cyf. grid AO: SN 652224 i SN 658223
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol
  ◦ Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg
  Awdurdod unedol: SIR GAERFYRDDIN
 8. Carn Pen-y-clogau
  Cyf. grid AO: SN 722186
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, esthetig
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: geomorffoleg
  Awdurdod unedol: SIR GAERFYRDDIN
 9. Castell Carreg Cennen
  Cyf. grid AO: SN 668191 *(ar AO Exp186 yn rhan)
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, esthetig, hanesyddol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, carst, strwythurol
  Awdurdod unedol: SIR GAERFYRDDIN
 10. Carreg yr Ogof
  Cyf. grid AO: SN 778214
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, strwythurol, gwaddodoleg, geomorffoleg
  Awdurdod unedol: SIR GAERFYRDDIN
 11. Cefn Crai
  Cyf. grid AO: SN 888282
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, gwaddodoleg
  Awdurdod unedol: POWYS
 12. Cefn Cul
  Cyf. grid AO: SO 016196
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, esthetig
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: Cwaternaidd, geomorffoleg
  Awdurdod unedol: POWYS
 13. Cwar Cil-maen-llwyd (Cwar Hir)
  Cyf. grid AO: SN 665207 *(ar AO Exp186)
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, paleontoleg, gwaddodoleg, diwydiant
  Awdurdod unedol: SIR GAERFYRDDIN
 14. Coed Duon
  Cyf. grid AO: SN 709255
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, esthetig
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg
  Awdurdod unedol: SIR GAERFYRDDIN
 15. Corn Du & Pen y Fan
  Cyf. grid AO: SO 002216 i SO 024215
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, esthetig
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, gwaddodoleg
  Awdurdod unedol: POWYS
 16. Marian Cradoc
  Cyf. grid AO: SO 008305
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, hanesyddol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: geomorffoleg, gwaddodoleg
  Awdurdod unedol: POWYS
 17. Craig Cwm-du
  Cyf. grid AO: SN 942214
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, esthetig
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: Cwaternaidd, geomorffoleg
  Awdurdod unedol: POWYS
 18. Cwar Craig Derlwyn
  Cyf. grid AO: SN 720160
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg
  Awdurdod unedol: SIR GAERFYRDDIN
 19. Nodweddion crib Craig y fro
  Cyf. grid AO: SN 974208
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: geomorffoleg
  Awdurdod unedol: POWYS
 20. Crwcas
  Cyf. grid AO: SO 041276
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, paleontoleg
  Awdurdod unedol: POWYS
 21. Cwm Crew
  Cyf. grid AO: SO 008198
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, esthetig
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: Cwaternaidd, geomorffoleg
  Awdurdod unedol: POWYS
 22. Cwm Cynwyn
  Cyf. grid AO: SO 034212
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, esthetig
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: Cwaternaidd, geomorffoleg
  Awdurdod unedol: POWYS
 23. Dan-yr-Ogof
  Cyf. grid AO: SN 835159
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, esthetig
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: carst, strwythurol Fariscan, stratigraffeg Is-Carbonifferaidd
  Awdurdod unedol: POWYS
 24. Mwynau Silica Dinas
  Cyf. grid AO: SN 916079
  Categori ‘RIGS’: esthetig, hanesyddol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, mwyn, chwareli, tirwedd, diwydiannol, hanesyddol
  Awdurdod unedol: RHONDDA CYNON TAF, POWYS
 25. Fan Bwlch Chwyth
  Cyf. grid AO: SN 916224
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, esthetig
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: Cwaternaidd, geomorffoleg
  Awdurdod unedol: POWYS
 26. Tirlithriad Fan Dringarth
  Cyf. grid AO: SN 943193
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: gwaddodoleg, geomorffoleg
  Awdurdod unedol: POWYS
 27. Fan Gyhirych
  Cyf. grid AO: SN 887194
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, esthetig
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: Cwaternaidd, geomorffoleg
  Awdurdod unedol: POWYS
 28. Marian Ffrwdgrech
  Cyf. grid AO: SO 042279
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: gwaddodoleg, geomorffoleg
  Awdurdod unedol: POWYS
 29. Foel Fawr
  Cyf. grid AO: SN 735186
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, esthetig
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: carst
  Awdurdod unedol: SIR GAERFYRDDIN
 30. Garn Goch
  Cyf. grid AO: SN 689242
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, esthetig
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, hanes
  Awdurdod unedol: SIR GAERFYRDDIN
 31. Bro Henllys
  Cyf. grid AO: SN 762137
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, hanesyddol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, diwydiannol
  Awdurdod unedol: SIR GAERFYRDDIN, POWYS
 32. Cwar Herbert
  Cyf. grid AO: SN 734191
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, esthetig, hanesyddol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, diwydiannol
  Awdurdod unedol: SIR GAERFYRDDIN
 33. Llanfrynach
  Cyf. grid AO: SO 084254
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: gwaddodoleg, geomorffoleg
  Awdurdod unedol: POWYS
 34. Llygad Llwchwr
  Cyf. grid AO: SN 669178 *(ar AO Exp178 yn rhan)
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, esthetig
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: carst, diwyndiannol
  Awdurdod unedol: SIR GAERFYRDDIN
 35. Llywel & Twyn-y-felin
  Cyf. grid AO: SN 872300
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, gwaddodoleg
  Awdurdod unedol: POWYS
 36. Ffynnon Maen Du
  Cyf. grid AO: SO 039296
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, hanesyddol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: strwythurol, geomorffoleg, ffynnon
  Awdurdod unedol: POWYS
 37. Chwareli teilfeini Mynydd Myddfai
  Cyf. grid AO: SN 787282 – SN 819303
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: strwythurol, geomorffoleg
  Awdurdod unedol: SIR GAERFYRDDIN
 38. Nant Ffrwd
  Cyf. grid AO: SO 029076
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: geomorffoleg, gwaddodoleg
  Awdurdod unedol: MERTHYR TUDFUL
 39. Ogof Ffynnon Ddu
  Cyf. grid AO: SN 869158
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, hanesyddol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: carst, strwythurol, diwydiannol
  Awdurdod unedol: POWYS
 40. Cwar Pantymaes
  Cyf. grid AO: SN 913264
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, gwaddodoleg, paleontoleg
  Awdurdod unedol: POWYS
 41. Cwar Penlan, Fferm Penlantelych
  Cyf. grid AO: SN 784333
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, strwythurol, paleontoleg
  Awdurdod unedol: SIR GAERFYRDDIN
 42. Pen Milan
  Cyf. grid AO: SN 998227
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, esthetig
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: Cwaternaidd, geomorffoleg
  Awdurdod unedol: POWYS
 43. Porth yr Ogof
  Cyf. grid AO: SN 928124
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, esthetig, hanesyddol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: carst
  Awdurdod unedol: POWYS
 44. Priory Groves
  Cyf. grid AO: SO 045290
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, esthetig, hanesyddol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, gwaddodoleg, geomorffoleg
  Awdurdod unedol: POWYS
 45. Creigiau wedi’u cloddio Pwll-calch
  Cyf. grid AO: SN 767285
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, paleontoleg, gwaddodoleg
  Awdurdod unedol: SIR GAERFYRDDIN
 46. Tair Carn Uchaf
  Cyf. grid AO: SN 694175
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, esthetig
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: geomorffoleg
  Awdurdod unedol: SIR GAERFYRDDIN
 47. Ffordd uchaf Cefn Cerrig & adran fferm
  Cyf. grid AO: SN 774323 – SN 775322
  Categori ‘RIGS’: gwyddonol, hanesyddol
  Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, paleontoleg, hanes, gwaddodoleg
  Awdurdod unedol: SIR GAERFYRDDIN

Mae’r 36 RIGS canlynol wedi’u dynodi yn nwyrain y Parc Cenedlaethol, y tu allan i Geoparc y Fforest Fawr. Maent i’w canfod (er nad ydynt wedi’u marcio) ar daflen map Ex 13, Explorer AO 1:25,000 oni nodir yn wahanol*

48. Cwar Abercriban
Cyf. grid AO: SN 066124 *(ar AO ExpOL12)
Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol
Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, gwaddodoleg
Awdurdod unedol: POWYS

49. Blaen Caerfanell
  ◦ Cyf. grid AO: SN 054193 *(ar AO ExpOL12)
  ◦ Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, esthetig
  ◦ Diddordeb gwyddoniaeth daear: Cwaternaidd, geomorffoleg
Awdurdod unedol: POWYS

50. Cwar Blaen Onneu
Cyf. grid AO: SN 154169
Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol
Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, amgylcheddau ‘palaeo’, gwaddodoleg
Awdurdod unedol: POWYS

51. Blaen Pig a Canada Tips
  ◦ Cyf. grid AO: SN 237116
Categori ‘RIGS’: gwyddonol, hanesyddol
  ◦ Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, gwaddodoleg, daeareg peirianneg, diwydiannol/hanes
  ◦ Awdurdod unedol: SIR FYNWY, TORFAEN

52. Carreg Dial (‘Bloodstone’)
Cyf. grid AO: SN 283240
Categori ‘RIGS’: gwyddonol
Diddordeb gwyddoniaeth daear: gwaddodoleg, geomorffoleg
Awdurdod unedol: SIR FYNWY

53. Adit Carno & Ogof Carn
Cyf. grid AO: SN 164126
  ◦ Categori ‘RIGS’: gwyddonol, hanesyddol
  ◦ Diddordeb gwyddoniaeth daear: hanes, carst
  ◦ Awdurdod unedol: BLAENAU GWENT

54. Gwaith calch Clydach Halt
Cyf. grid AO: SN 234128
  ◦ Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, hanesyddol
  ◦ Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, amgylcheddau ‘palaeo’, paleontoleg
Awdurdod unedol: SIR FYNWY

55. Chwareli Coed Pantydarren
  ◦ Cyf. grid AO: SN 219138
Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol
Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, gwaddodoleg, strwythurol
Awdurdod unedol: SIR FYNWY

56. Cwar Craig-y-Gaer
  ◦ Cyf. grid AO: SN 223132
  ◦ Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol
  ◦ Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, gwaddodoleg, paleontoleg
  ◦ Awdurdod unedol: SIR FYNWY

57. Cusop Dingle
  ◦ Cyf. grid AO: SO 233421 – SO 257384
  ◦ Categori ‘RIGS’: gwyddonol
  ◦ Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, amgylcheddau ‘palaeo’, gwaddodoleg
Awdurdod unedol: POWYS, SWYDD HENFFORDD

58. Sianel dwr tawdd Cwm Coed
Cyf. grid AO: SO 284210 – SO 307217
  ◦ Categori ‘RIGS’: gwyddonol
  ◦ Diddordeb gwyddoniaeth daear: geomorffoleg
Awdurdod unedol: SIR FYNWY

59. Cwm Oergwm
  ◦ Cyf. grid AO: SO 043204 *(ar AO ExpOL12)
Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, esthetig
Diddordeb gwyddoniaeth daear: Cwaternaidd, geomorffoleg
Awdurdod unedol: POWYS

60. Cwm Pwllfa
Cyf. grid AO: SO 068207 *(ar AO ExpOL12)
  ◦ Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, esthetig
Diddordeb gwyddoniaeth daear: Cwaternaidd, geomorffoleg
Awdurdod unedol: POWYS

61. Tirlithriad Darren-Cwm-iou
  ◦ Cyf. grid AO: SO 299233
  ◦ Categori ‘RIGS’: gwyddonol
  ◦ Diddordeb gwyddoniaeth daear: gwaddodoleg, geomorffoleg
  ◦ Awdurdod unedol: SIR FYNWY

62. Chwareli Dramffordd Darren Ddu
  ◦ Cyf. grid AO: SO 217127 – SO 222130
  ◦ Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol
  ◦ Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, gwaddodoleg
  ◦ Awdurdod unedol: SIR FYNWY

63. Cwar ‘Drum and Monkey’
  ◦ Cyf. grid AO: SO 217127 – SO 219129
  ◦ Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol
  ◦ Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, gwaddodoleg
Awdurdod unedol: SIR FYNWY

64. Dyffryn Crawnon
  ◦ Cyf. grid AO: SO 095150 – SO 090155 *(ar AO ExpOL12)
Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol
  ◦ Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, gwaddodoleg, paleontoleg
Awdurdod unedol: POWYS

65. Dyffryn Mawr
  ◦ Cyf. grid AO: SO 251157
  ◦ Categori ‘RIGS’: gwyddonol
  ◦ Diddordeb gwyddoniaeth daear: gwaddodoleg, geomorffoleg
  ◦ Awdurdod unedol: SIR FYNWY

66. Chwareli Gilwern & Pwll Du
  ◦ Cyf. grid AO: SO 247126 – SO 249117
  ◦ Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, hanesyddol
  ◦ Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, paleontoleg, amgylcheddau ‘palaeo’, gwaddodoleg
Awdurdod unedol: SIR FYNWY

67. The Hermitage
  ◦ Cyf. grid AO: SO 227251
Categori ‘RIGS’: gwyddonol
Diddordeb gwyddoniaeth daear: gwaddodoleg, geomorffoleg
Awdurdod unedol: SIR FYNWY

68. Marian Llanddetti
  ◦ Cyf. grid AO: SO 124217
Categori ‘RIGS’: gwyddonol
Diddordeb gwyddoniaeth daear: geomorffoleg
Awdurdod unedol: POWYS

69. Llanfellte
Cyf. grid AO: SO 130215 i 135254
Categori ‘RIGS’: gwyddonol
  ◦ Diddordeb gwyddoniaeth daear: geomorffoleg
Awdurdod unedol: POWYS

70. Cwm Maes-y-ffin
  ◦ Cyf. grid AO: SO 254307
  ◦ Categori ‘RIGS’: gwyddonol
Diddordeb gwyddoniaeth daear: geomorffoleg
Awdurdod unedol: SIR FYNWY, POWYS

71. Ogofau Mynydd Llangatwg (gan gynnwys Ceunant Clydach)
  ◦ Cyf. grid AO: SO (ardaloedd lluosog)
Categori ‘RIGS’: addysgol, esthetig, hanesyddol
Diddordeb gwyddoniaeth daear: carst, tirwedd
Awdurdod unedol: POWYS, SIR FYNWY, BLAENAU GWENT

72. Mynydd Llangynidr
Cyf. grid AO: SO 148136
  ◦ Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, esthetig, hanesyddol
  ◦ Diddordeb gwyddoniaeth daear: geomorffoleg, carst
Awdurdod unedol: POWYS, BLAENAU GWENT

73. Ogofau Mynydd Llangynidr
Cyf. grid AO: SO 128152, SO 129150, SO 140153, SO 164127
  ◦ Categori ‘RIGS’: gwyddonol, esthetig, hanesyddol
Diddordeb gwyddoniaeth daear: carst, geomorffoleg
Awdurdod unedol: POWYS, BLAENAU GWENT

74. Neuadd Nevill
Cyf. grid AO: SO 284143
Categori ‘RIGS’: gwyddonol
Diddordeb gwyddoniaeth daear: gwaddodoleg, geomorffoleg
  ◦ Awdurdod unedol: SIR FYNWY

75. Ogof Draenen
Cyf. grid AO: SO 254114
Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, esthetig, hanesyddol
Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, carst
Awdurdod unedol: SIR FYNWY

76. Cwar Pant Mawr, Clydach
Cyf. grid AO: SO 220131
Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol
Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, gwaddodoleg
Awdurdod unedol: SIR FYNWY

77. Pen Cerrig-calch
Cyf. grid AO: SO 218223
Categori ‘RIGS’: gwyddonol, esthetig
Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, strwythurol
Awdurdod unedol: POWYS

78. Cwar Primrose Hill
Cyf. grid AO: SO 207200
Categori ‘RIGS’: gwyddonol
Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, paleontoleg
  ◦ Awdurdod unedol: POWYS

79. Pwll y Wrach
Cyf. grid AO: SO 162328
Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol
  ◦ Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, gwaddodoleg
Awdurdod unedol: POWYS

80. Teras rhewlifol-afonol Stanton
Cyf. grid AO: SO 311215 – SO 324208
Categori ‘RIGS’: gwyddonol
Diddordeb gwyddoniaeth daear: gwaddodoleg, geomorffoleg
  ◦ Awdurdod unedol: SIR FYNWY

81. Tirlithriad Crug Hywel & y Darren
Cyf. grid AO: SO 225207 – SO 212212
  ◦ Categori ‘RIGS’: gwyddonol, addysgol, esthetig
  ◦ Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, tirlithriad
Awdurdod unedol: POWYS

82. Cwar Tremynfa
Cyf. grid AO: SO 159223
Categori ‘RIGS’: gwyddonol
  ◦ Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, gwaddodoleg
  ◦ Awdurdod unedol: POWYS

83. Ysgyryd Fawr
Cyf. grid AO: SO 330178
  ◦ Categori ‘RIGS’: gwyddonol, esthetig
  ◦ Diddordeb gwyddoniaeth daear: stratigraffeg, tirlithriad
Awdurdod unedol: SIR FYNWY