Llanymddyfri

Tref farchnad hynafol ar yr A40 lle mae Afon Bran ac Afon Gwydderig yn cyfarfod ac yn llifo i Afon Tywi. Ystyr yr enw Cymraeg, Llanymddyfri yw ‘eglwys ymhlith y dyfroedd’

Cyfeirnod AO SN 765345

Mae olion y castell ger y prif faes parcio yn hawlio ymweliad fel y mae’r Ganolfan Groeso gerllaw.

Daeareg

 • Mae amrywiaeth o gerrig adeiladu yn cael eu defnyddio mewn waliau a phalmantau.

Mapiau

 • OS Landranger 160, Map Explorer OL12
 • Daearegol — dalen BGS 1:50,000: 230 ‘Llandovery’ (newydd ei gyhoeddi gwanwyn 2009)

Canllaw

 • Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gwerthu cerdyn teithiau cerdded  – ‘Archwilio Llanymddyfri’ am £1. Mae hefyd llwybr/ trywydd tref.
 • Geo-lwybr ‘Llanymddyfri’ (£1) – taith o amgylch adeiladau’r dref

Cyfleusterau

 • Canolfan Groeso
 • Maes parcio talu ac arddangos
 • Toiledau
 • Siopau, caffi, tai bwyta, tafarndai

Hygyrchedd

 • Yn wastad yn bennaf yn y dref

Cysylltiadau cludiant

 • Yn y car  — ar yr A40
 • Ar y trên — mae gorsaf Llanymddyfri ar lein olygfaol Calon Cymru — ewch i Traveline Cymru
 • Ar y bws — ewch i Traveline Cymru

Atyniadau eraill gerllaw