Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu

Camlas hanesyddol rhwng Aberhonddu a Chasnewydd sydd â therfynfa orllewinol yn Watton yn Aberhonddu

Cyfeirnod  AO SO 056283 (basn camlas Aberhonddu)

Mae’r 3km mwyaf gorllewinol o’r gamlas yn rhedeg y tu fewn i’r Geoparc. Mae’r hen odynnau calch yn Watton. Mae Geolwybr yn archwilio gorlifdir Afon Wysg ac yn cynnwys adran o’r gamlas.

Daeareg

 • Hen Dywodfaen Coch (Defonaidd); Ffurfiant Llanfocha
 • Cwaternaidd; ceunant afon, gorlifdir, cerlannau afon a llifwaddod

Mapiau

 • OS Landranger 160, Explorer OL12
 • Daearegol — BGS 1:50,000 ‘Brecon’

Canllawiau

 • Geo-lwybr ‘Aberhonddu (Afon Wysg) — mae’n cynnwys rhan o’r gamlas

Cyfleusterau

 • Siopau, tafarndai, tai bwyta, Amgueddfa Brycheiniog, Theatr Brycheiniog ac ati yn Aberhonddu
 • Meysydd parcio niferus – talu ac arddangos yn bennaf.

Hygyrchedd

 • Gwastad a heb rwystrau

Cysylltiadau cludiant

 • Yn y car — mynediad da o’r A470 a’r A40
 • Ar y trên — gorsafoedd agosaf yn Llanymddyfri, Merthyr Tudful a’r Fenni — ewch i Traveline Cymru
 • Ar y bws — ewch i Traveline Cymru; mae gwasanaethau X43, 63, 714 yn rhedeg i/o Aberhonddu
 • Ar feic — mae NCN 8 yn rhedeg ochr yn ochr â’r gamlas

Atyniadau Geoparc eraill sydd gerllaw