W Y

ABC CHD DDEFGHI JL LL
MN OP PHR RHST THUW Y

Westffalaidd / Westphalian

Un o unedau stratigraffig y Cyfnod Carbonifferaidd. Gweler siart amser Carbonifferaidd.

Y Graig Ddiffaith / The Farewell Rock

Tywodfaen trwchus yn agos i waelod uned stratigraffig Westffalaidd y Cyfnod Carbonifferaidd Uchaf. Mae’r tywodfaen hwn yn amlwg yn nyffrynnoedd afonydd Mellte, Hepste a Nedd Fechan.