Enwau bryniau a mynyddoedd

Carreg Cennen carreg ger yr afon Cennen (mae’n bosibl ei fod yn deillio o’r gair ‘cen’)
Fan Gyhirych copa plethedig (fwy na thebyg wedi’i enwi ar ôl Nant Gyhirych  – sy’n gwneud mwy o synnwyr)
Fan Llia copa sy’n cael ei enw o’r afon (Llia) sydd o bosibl yn deillio o ‘llio’ (llyfu)
Fan Nedd copa sy’n cael ei enw o’r afon (Nedd); mae’r ystyr yn anhysbys ond fwy na thebyg mae’n cyfeirio at yr afon Nidd yn Swydd Efrog